Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình đường quanh núi Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

(14:33 | 05/09/2018)

Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1954_QD-UBND.signed.pdf