Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

(14:32 | 05/09/2018)

Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1950_QD-UBND.signed.pdf