Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân huyện An Biên quản lý.

(13:47 | 01/06/2018)

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1282_QD-UBND.signed.pdf