Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Ngành – Lĩnh vực

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông bền vững đảo Phú Quốc, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

(09:36 | 08/03/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   514-QDUBND-PheDuyetDieuChinhPhuQuoc20202030.pdf