Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Ngành – Lĩnh vực

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

(09:31 | 16/03/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   604.docx