Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Ngành – Lĩnh vực

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0

(09:19 | 02/02/2017)

 Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0

 129_QD-UBND - 0001.jpg

129_QD-UBND - 0002.jpg

Các file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   129_QD-UBND.pdf  EA_KienGiang_final.pdf  Phu luc 01_Kien Giang.pdf  Phu luc 02_Kien Giang.pdf