Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Ngành – Lĩnh vực

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

(09:11 | 02/02/2017)

  Ngày 02/02/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Mục đích của Kế hoạc là cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; cung ứng cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng sâu, vùng xa và biên giới.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020:
100% thuốc được cung ứng kịp thời, đảm bảo chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh.
Định hướng đến năm 2030:
100% bệnh viện, công ty, doanh nghiệp có kho thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP).
100% bệnh viện có bộ phận dược lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có dược sỹ có trình độ tiến sỹ hoặc chuyên khoa II chuyên ngành dược lâm sàng.
Củng cố mạng lưới cung ứng thuốc từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Phấn đấu đến năm 2020 bình quân 2.000 người dân có 01 điểm bán lẻ thuốc, đối với các xã vùng sâu, vùng xa mỗi xã có tối thiểu 04 điểm bán lẻ thuốc.
Củng cố hệ thống nhà thuốc bệnh viện, tủ thuốc của trạm y tế, phấn đấu đến năm 2020, 100% các bệnh viện có nhà thuốc, trạm y tế có tủ thuốc đủ điều kiện cấp phép hoạt động phục vụ bán thuốc cho người bệnh điều trị ngoại trú
-Xây dựng cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân lực dược. Thu hút, tuyển dụng dược sỹ đại học chính quy, đào tạo dược sỹ trên đại học chuyên ngành dược lâm sàng.
Khuyến khích sử dụng thuốc trong nước, quản lý chặt chẽ việc cung ứng, đấu thầu mua thuốc, giá thuốc, đảm bảo người dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá hợp lý.
Tăng cường hướng dẫn sử dụng, đẩy mạnh hoạt động thông tin thuốc, dược lâm sàng, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).
Quy hoạch và phát triển vùng nuôi trồng cây, con làm thuốc, bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài dược liệu quý hiếm, đặc hữu trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật - công nghệ tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống.
Khuyến khích và ưu tiên các dự án nuôi trồng, chế biến dược liệu đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái thuốc” (GACP- WHO) theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế.
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 550.916.535.000 đồng được huy động từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế, ngân sách địa phương, vốn hoạt động của các công ty dược và một số nguồn thu khác.
UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến các ngành, các cấp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, dự án đầu tư phát triển ngành Dược; chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch trong toàn tỉnh; thành lập tổ cán bộ chuyên trách hướng dẫn, giám sát Kế hoạch thực hiện Chiến lược.
Đồng thời, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm triển khai và phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nội dung của kế hoạch này. Định kỳ hàng năm và 05 năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.

Xem file Kế hoạch đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   15_KH-UBND_201702030754321420.pdf