Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Lê Tiến Tình với bà Hồ Thị Bích Phượng đến Báo Dân Trí

(09:00 | 07/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   316_UBND-NCPCsigned_201906060256098060.pdf