Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Công tác thi đua, khen thưởng là động lực cho sự phát triển của tỉnh

(13:37 | 27/03/2019)

Chiều 25-3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì; đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự. 

 

Năm 2018, công tác TĐKT tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tập trung đổi mới tổ chức phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng, an ninh, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững”. Công tác khen thưởng kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên; các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện các quy định pháp luật về TĐKT, chú trọng khen thưởng đột xuất, chuyên đề, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, trở thành nòng cốt trong các PTTĐ của tỉnh: PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận thêm 12 xã nông thôn mới; PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong năm thành lập mới 1.650 doanh nghiệp, tăng 13,8% so cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký trên 34.400 tỷ đồng; PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trên 1,7%, vượt chỉ tiêu đề ra 1,5%… Qua thực hiện PTTĐ, tỉnh có 21/22 chỉ tiêu phát triển KTXH tỉnh năm 2018 đạt và vượt (1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt). Năm 2018, toàn tỉnh có 74 bà mẹ được đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; trên 6.100 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh và 137 tập thể, cá nhân được khen cấp Nhà nước...


Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2019 và kế hoạch phát động thi đua phát triển KTXH tỉnh năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, đồng chí Đỗ Thanh Bình phát động thi đua năm 2019, trong đó tiếp tục đổi mới tổ chức các PTTĐ yêu nước và công tác khen thưởng để công tác TĐKT thực sự là động lực cho sự phát triển của tỉnh nhà. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức phát động PTTĐ thực hiện nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng 3 phong trào trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; duy trì và nâng cao chất lượng các PTTĐ chuyên đề, gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng thẩm quyền và quy trình, có tác dụng động viên, cổ vũ PTTĐ; quan tâm khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập...


Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 16 đơn vị dẫn đầu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 19 đơn vị hạng nhì và 7 đơn vị hạng ba trong PTTĐ năm 2018.
 

Tú Anh