Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Biểu dương 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(13:22 | 15/02/2019)

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

Năm 2018, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức văn phòng thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp UBND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đạt yêu cầu. Các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy quan tâm thực hiện. Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, công chức, viên chức được Ban Chấp hành Đảng bộ quan tâm và ngày càng được nâng lên…

 

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu: 98% đảng viên, 96% quần chúng trong Đảng bộ được tiếp thu chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% cá nhân đăng ký làm theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường lệ; kết nạp mới 2 đảng viên trở lên…

 

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho Chi bộ Hành chính - Tổ chức đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018; 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.

QUỐC TRINH