Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Tân Hiệp

(08:14 | 06/12/2017)

Sáng ngày 04/12/2017, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát công tác TĐKT đã có buổi làm việc với Hội đồng TĐKT huyện Tân Hiệp.

Ông Lại Xuân Môn (đứng thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương thăm mô hình trồng rau cần nước tại Kinh 3A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp.

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-HĐTĐKT ngày 04/8/2017 của Hội đồng TĐKT Trung ương về kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2017, Đoàn Kiểm tra, giám sát đã thăm mô hình sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn VietGAP của Tổ hợp tác Kinh 3A, xã Tân Hiệp A đạt hiệu quả cao cho thu nhập gấp 2 lần trồng lúa và mô hình nuôi cá chình của hộ gia đình ông Vi Nhật Quang, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp với 9 ao nuôi cho sản lượng 4 tấn cá giống và từ 3 đến 3,5 tấn cá thương phẩm/năm với doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm.
Sau đó, Đoàn làm việc với Hội đồng TĐKT huyện Tân Hiệp. Cùng dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra, cấp tỉnh có ông Hà Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Trần Chí Viễn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT; huyện Tân Hiệp có ông Nguyễn Văn Đúng - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Hội đồng TĐKT huyện Tân Hiệp, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác TĐKT Phòng Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo UBND và công chức phụ trách TĐKT xã Tân Hiệp A.
Đoàn Kiểm tra đã nghe Hội đồng TĐKH huyện Tân Hiệp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT trong thời gian tới. Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện đã phản ánh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 của huyện, nhất là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện, biểu dương và chúc mừng huyện Tân Hiệp là một trong 3 huyện của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới với cách làm rất sáng tạo, hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời mong rằng huyện Tân Hiệp luôn giữ vững là lá cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới trong những năm tiếp theo. Đánh giá công tác TĐKT của huyện trong năm qua, cho thấy: Công tác TĐKT của huyện, xã rất được coi trọng và xác định TĐKT là động lực thúc đẩy sự phát triển và đạt được kết quả như hôm nay; huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị  số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác TĐKT, Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành mới được ban hành trong năm 2017, các kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác TĐKT thông qua việc ban hành kịp thời các văn bản để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT phù hợp với tình hình thực tế của huyện nhà; thường xuyên kiện toàn Hội đồng TĐKT, ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể thành viên chỉ đạo các phong trào thi đua, định kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá công tác TĐKT, quan tâm mở được 2 lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT của huyện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, huyện đã tập trung chỉ đạo gần 10 phong trào thi đua lớn được phát động từ Trung ương, nhất là 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Công tác khen thưởng được quan tâm, từng bước nâng lên chất lượng, 2 năm qua các cấp đã khen thưởng hơn 3.300 tập thể, cá nhân có thành tích. Đồng thời cũng lưu ý các hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác xét khen thưởng; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; chưa khen thưởng nhiều cho cá nhân là người trực tiếp công tác, lao động sản xuất và mong rằng huyện Tân Hiệp tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.
 

Hà Chiến (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)