Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2017 của Cụm thi đua số 1

(08:50 | 14/08/2017)

Sáng 11/8/2017, tại Ủy ban nhân dân huyện An Biên (đơn vị Cụm phó), Cụm thi đua số 1 đã tiến hành họp sơ kết hoạt động giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2017 của Cụm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

Bà Lê Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên phát biểu kết luận cuộc họp sơ kết Cụm thi đua số 1.

 

Dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Hà Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng, cùng dự họp có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của phòng Nội vụ 5 đơn vị thành viên là các huyện: An Minh (Cụm trưởng), An Biên (Cụm phó), U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và Gò Quao.
Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị Cụm phó trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua số 1. Theo đó, thực hiện giao ước thi đua năm 2017, các thành viên Cụm 1 đã vượt qua những khó khăn, thách thức của thời tiết và biến đổi khí hậu, tình hình khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông, thủy sản đã tích cực tổ chức phong trào thi đua và đạt được những kết quả khá tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trong Cụm đạt gần 10.000 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch năm, một số huyện đạt trên 50% kế hoạch như: An Minh 55,66%, Gò Quao 54,28%, U Minh Thượng 53,05%; thu ngân sách trên địa bàn có 5/5 huyện thu 88,83 tỷ đồng, đạt 65,2% kế hoạch giao, một số huyện thu đạt cao như huyện An Biên đạt 78,5%, An Minh đạt 71,29%, Vĩnh Thuận đạt 68,4%; giải quyết việc làm cho người lao động có 5/5 huyện đạt trên 50% kế hoạch năm; công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm không để xảy ra dịch lớn; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các huyện trong Cụm quan tâm, một số huyện có số xã đạt chuẩn danh hiệu xã văn hoá như huyện Gò Quao có 02 xã, Vĩnh Thuận có 01 xã…; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ cao hơn so năm học trước; về tai nạn giao thông có huyện giảm được số vụ so cùng kỳ năm 2016; công tác quốc phòng các huyện trong Cụm đều thực hiện đạt kế hoạch giao. Nội dung 2, thi đua xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, các huyện đều có tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác TĐKT, các huyện trong Cụm đang bám sát chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2017, phong trào thi đua của Cụm vẫn còn những hạn chế như chưa có sự đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua, một số chỉ tiêu giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp, chưa tổ chức được nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt mang tính đặc thù riêng của từng huyện để tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, bức xúc, các chỉ tiêu khó như sản lượng lương thực trong năm; chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; xây dựng trường học, cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia; giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông…; công tác tham mưu của cơ quan làm công tác TĐKT trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT còn hạn chế, nhất là tham mưu thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch giao ước thi đua đã ký kết năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Văn Chiến đã đánh giá cao sự nỗ lực tổ chức phong trào thi đua của các huyện thuộc Cụm thi đua số 1 và vai trò Cụm trưởng, Cụm phó trong việc điều hành hoạt động của Cụm 6 tháng đầu năm, đồng thời lưu ý một số giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, nhất là tập trung rà soát đề ra biện pháp thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu thi đua khác đã giao ước, khắc phục một số hạn chế đã nêu trong báo cáo đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Tại hội nghị này, đơn vị Cụm trưởng đã cùng các đơn vị thống nhất biện pháp thực hiện một số tiêu chí thi đua còn thấp và thống nhất mốc thời gian gửi báo cáo tổng kết năm 2017./.

Hà Chiến (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)