Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Đôn đốc giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến

(14:40 | 07/07/2017)

Ngày 05/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1090/UBND-VHXH, đôn đốc giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các danh sách liệt sĩ, lập hồ sơ những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình UBND tỉnh xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2017.
Rà soát hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng tại địa phương, những trường hợp đủ căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn xét, trình UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng; những trường hợp không đủ căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn phải thông báo kết quả và giải thích rõ lý do cho các đối tượng đề nghị khen thưởng, cần chú ý chỉ đạo việc hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục đầy đủ và đúng theo quy định, khắc phục trường hợp đã xảy ra trong thời gian qua như hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần do không đúng quy định, làm mất thời gian, gây khó khăn cho người đề nghị khen thưởng; phấn đấu hoàn thành trong năm 2017.
Tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phải đảm bảo kịp thời, trang trọng, có ý nghĩa biểu dương, tôn vinh và giáo dục truyền thống.
Giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến./.
 

P/v (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)