Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua số 7 phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017

(09:55 | 24/05/2017)

Vừa qua, tại Tỉnh đoàn, Khối thi đua số 7 (gồm 7 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh) tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 Thidua-B.jpg

Đại diện các thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

Thực hiện Quyết định số 489-QĐ/UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tỉnh đoàn - đơn vị được chọn làm Khối trưởng của năm 2017 đã thông qua nội dung giao ước thi đua của khối năm 2017, phân công nhiệm vụ các thành viên trong khối, thống nhất thời gian tổ chức hội nghị sơ kết của khối vào tháng 7/2017 và thời gian tổng kết vào tháng 01/2018. Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017, hưởng ứng thi đua thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017.
Thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo thành sức lan tỏa rộng khắp trong từng đoàn thể và trong các thành viên trong khối. Trong đó, thực hiện một số nội dung trọng tâm, như: Thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng,…

Xuân Quyên (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)