Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua cùng phát triển

(10:17 | 29/03/2017)

Ngày 27/3/2017, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cumthi-dua-B.jpg

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh An Giang - đơn vị Cụm trưởng năm 2016 trao Cờ luân lưu cho tỉnh Vĩnh Long - đơn vị Cụm trưởng năm 2017.

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016, theo đó năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến kinh tế trong nước; diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, nhất là tình trạng nắng hạn và thâm nhập mặn kéo dài ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã gây hậu quả nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng năm 2016. Song với sự quyết tâm của từng tỉnh và Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ, nên kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 đạt tốt, nổi bật trên các lĩnh vực như:

Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, các tỉnh trong Cụm đã bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, kết quả: Tổng thu ngân sách của Cụm đạt 53.123,65 tỷ đồng đạt 114,16% kế hoạch tăng 15,6% so năm 2015, 12/12 tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách, có 8 tỉnh đạt từ 110% kế hoạch trở lên như Hậu Giang (138,23%), Sóc Trăng (133,16%), Kiên Giang (120,19%)…; tổng kim ngạch xuất khẩu mặc dù có khó khăn chung nhưng các tỉnh trong Cụm xuất khẩu đạt 12.645,61 triệu USD đạt 95,56% kế hoạch, tăng 11,54% so năm 2015, có 4/12 tỉnh vượt kế hoạch như Vĩnh long, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Cụm đạt 228.541 tỷ đồng, đạt 100,82% kế hoạch, trong đó có 06 tỉnh đạt 100% kế hoạch trở lên như Trà Vinh (131,64%), Long An (111,3%), Sóc Trăng (110,79%)…; 12/12 tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo so kế hoạch; giải quyết việc làm cho người lao động các tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt kế hoạch giao, toàn Cụm giải quyết được 326.110 lao động, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 6,26% so năm 2015.

Về các chỉ tiêu văn hóa-xã hội: Tỷ suất sinh các tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi các tỉnh đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó 11/12 tỉnh hoàn thành chương trình phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; thi đua xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 12/12 tỉnh trong Cụm đều đạt kế hoạch, mức độ đạt bình quân toàn Cụm về mẫu giáo mầm non 103,75%, tiểu học đạt 101,34%, trung học cơ sở đạt 101,15%, trung học phổ thông đạt 103,75% kế hoạch; thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế có 5/12 tỉnh vượt chỉ tiêu; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn Cụm đạt 72,02%, so kế hoạch giao đạt 105,31%, 12/12 tỉnh đạt và vượt kế hoạch. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra so năm 2015 giảm, tai nạn giao thông trong toàn Cụm giảm cả 3 tiêu chí, có 5/12 tỉnh giảm cả 3 tiêu chí như An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng…; công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ các tỉnh đều đạt chỉ tiêu Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng, toàn Cụm có 15.450 thanh niên nhập ngũ; công tác giáo dục kiến thức quốc phòng đạt 100,76% kế hoạch; công tác huấn luyện quân sự và xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ vượt kế hoạch giao. Kết quả công tác cải cách hành chính được các tỉnh trong Cụm quan tâm chỉ đạo thực hiện khá quyết liệt, có 03 tỉnh có chỉ số cải cách hành chính cao như Đồng Tháp (hạng 8/63), Bạc Liêu (hạng 12/63), Vĩnh Long (hạng 19/63); các tỉnh trong Cụm đều thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đều được các tỉnh quan tâm, năm 2016 toàn Cụm có thêm 93 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

Về thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các tỉnh trong Cụm đều thực hiện khá tốt, nổi bật như công tác phát triển đảng viên mới toàn Cụm kết nạp 24.434 đảng viên đạt 110,88% kế hoạch; có 6/12 tỉnh có tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm so 2015; 7/12 tỉnh trong Cụm có số lượng đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên giảm so năm trước và 8/12 tỉnh có 6/6 tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ngành dọc Trung ương và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Về thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các tỉnh trong Cụm đều có cố gắng thực hiện tốt như kịp thời tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện phù hợp với mỗi tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy và duy trì ổn định đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua đạt kết quả như phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt, cử tri toàn Cụm đi bầu đạt 99,66%; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy trình, kết quả khen cấp tỉnh: Toàn Cụm UBND các tỉnh đã khen 56.814 tập thể và cá nhân, trong đó đã chú trọng khen thưởng cho cá nhân trực tiếp lao động, công tác; khen cấp Nhà nước có 4.528 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Bằng khen, Huân chương; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thi đua cùng phát triển của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ, biểu dương các kết quả Cụm thi đua các tỉnh Tây nam bộ đã đạt được trong năm 2016, chỉ ra một số hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua cùng phát triển; quan tâm thực hiện tốt một số nội dung quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Tại hội nghị này, Thường trực Cụm thi đua đã công bố kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2016, theo đó 02 tỉnh: Long An xếp hạng Nhất, An Giang xếp hạng Nhì được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 tỉnh: Kiên Giang xếp hạng Ba và Bến Tre xếp hạng Tư được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị đã bầu chọn đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm Cụm trưởng, tỉnh Tiền Giang làm Cụm phó thứ nhất và tỉnh Cà Mau làm Cụm phó thứ hai năm 2017 và tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2017 dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước và các đại biểu Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang./.

Hà Văn Chiến (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)