Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn nội dung, phương pháp chấm điểm Nội dung 3 trong tiêu chí thi đua quy định tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(07:56 | 17/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   56-HD-HDTDKT_201907161041171490.pdf