Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(08:15 | 25/04/2019)

Sáng qua, 24-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDCOCS; Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDCOCS; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDCOCS chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Tuyết Em (bìa trái)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em biểu dương cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt QCDCOCS. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Đặng Tuyết Em nhấn mạnh phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị (CQĐV) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDCOCS; thực hiện QCDCOCS gắn với thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị ở CQĐV, địa phương. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu CQĐV nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở CQĐV, chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện QCDCOCS. Đồng chí Đặng Tuyết Em lưu ý mở rộng dân chủ nhưng phải giữ kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm việc lợi dụng dân chủ để làm việc sai trái, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội...


Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDCOCS. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu CQĐV, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến. Quản lý, điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật định. Năm 2018, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ở các sở, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 63,6%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 7 cuộc đối thoại với 24 người khiếu nại trước khi ban hành quyết định giải quyết…


Ban chỉ đạo các cấp về thực hiện QCDCOCS thường xuyên được kiện toàn, từng thành viên xác định được chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, nhất là thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các kết luận, chương trình có liên quan đến việc thực hiện QCDCOCS. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị, quan tâm nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; các phong trào thi đua, các cuộc vận động tập trung hướng về cơ sở, dần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện QCDCOCS, trực tiếp tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Đáng chú ý, năm 2018, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức 295 cuộc giám sát tập trung vào một số lĩnh vực gây bức xúc trong xã hội như vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện cải cách hành chính, các khoản đóng góp thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 66 tập thể, 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDCOCS 2 năm (2017-2018).        
 

Thu Oanh