Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2018 và 10 năm thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" giai đoạn 2008-2018

(08:20 | 22/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   224_TB-VPsigned_201903210717575080.pdf