Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 và chương trình, nhiệm vụ năm 2019

(08:02 | 25/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   116_TB-VPsigned_201901250416156920.pdf