Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết ngành Du lịch năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(07:56 | 20/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   133_TB-VPsigned_201902130420063510.pdf