Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019

(07:53 | 21/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   134_TB-VPsigned_201902140121061140.pdf