Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc hợp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2019

(07:46 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   129_TB-VPsigned_2019021107291510.pdf