Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 tỉnh Kiên Giang

(08:18 | 22/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   107_TB-VPsigned_201901180328265040.pdf