Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(10:20 | 15/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   96_TB-VPsigned_201901100234012400.pdf