Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến chỉ đạo điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn năm 2018 và triễn khai kế hoạch năm 2019 tỉnh Kiên Giang

(09:50 | 10/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   95_TB-VPY_kien_chi_dao_cua_Pho_Chu_tich_UBND_tinh__20190110100858739730.pdf