Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(22:26 | 07/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07_TB-VPsigned_20190105033956350.pdf