Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phân công nhiệm vụ của công chức Ban Tiếp công dân tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh

(22:24 | 07/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   10_TB-VPsigned_201901070858096250.pdf