Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội đón Giao thừa và tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

(13:26 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   836_TB-VPsigned_201812290505326780.pdf