Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

(20:58 | 29/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1781_UBND-KTCNsigned_201812290457153870.pdf