Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với đoàn công tác Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

(08:35 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   802_TB-VPsigned_201812070817253480.pdf