Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp Thường trực Tổ công tác liên ngành 689 tỉnh Kiên Giang

(06:42 | 03/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   781_TB-VPsigned_201811290853154220.pdf