Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2018.

(09:57 | 21/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   734_TB-VPsigned_201811200932288560.pdf