Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

(08:20 | 16/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   202_CV-BCDsigned_201811060852138640.pdf