Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

(08:18 | 16/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1538_UBND-KSTT_201811140254043830.pdf