Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ thanh Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh về rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh và chuẩn bị...

(08:08 | 16/11/2018)

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ thanh Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh về rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh và chuẩn bị kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, kế hoạch tổ chức tết Nguyên Đán năm 2019

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   750_TB-VP_201811140331594920.pdf