Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy

(16:23 | 31/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   714-TB-VPsigned_201810310305445110.pdf