Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về dự kiến phương án phân bổ dự phòng (10%) nguồn ngân sách Trung ương và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương

(20:45 | 17/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   680_TB-VPsigned_201810150212269640.pdf