Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về nghe báo cáo kết quã thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác phối hợp, giải quyết việc làm, đào tạo nghề...

(06:43 | 18/10/2018)

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về nghe báo cáo kết quã thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác phối hợp, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   686_TB-VPsigned_201810161019597160.pdf