Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

V/v quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông.

(08:29 | 04/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5420_VP-KTCNsigned_201810010416546290.pdf