Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp thông qua kịch bản khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2018)

(09:51 | 02/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   635_TB-VPsigned_201810010424162990.pdf