Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành

(16:17 | 23/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   162_TB-TCTsigned_201809200804073500.pdf