Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

(00:05 | 17/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5083_VP-VHXHsigned_201809130339365330.pdf