Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 4)

(09:57 | 13/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   888-SNNPTNT-CCTSsigned_20180912090359660.pdf