Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp thông qua chương trình, kịch bản Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1968-2018)

(07:38 | 12/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   613_TB-VPsigned_201809110410538620.pdf