Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Xả đập Tha La và Trà Sư tỉnh An Giang vào ngày 31/8/2018

(09:55 | 30/08/2018)

Ngày 28/8/2018, Ủy ban nhân dân tình Kiên Giang đã có Thông báo số 331/TB-UBND về việc vận hành xả đập Tha La, Trà sư tỉnh An Giang.

  

Đập Tha La (An Giang)

 

Hiện nay, lũ Đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức cao và lên nhanh do lũ thượng nguồn đổ về và cùng kỳ triều cường Rằm tháng 7 âm lịch. Mực nước trên sông Hậu có xu thế tiếp tục lên, cùng với lượng lũ từ biên giới Campuchia đổ vào kênh Vĩnh Tế hiện rất lớn. Nhằm chủ động trong việc ứng phó với lũ đảm bảo an toàn sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông năm 2018 của 02 tỉnh: An Giang và Kiên Giang, ngày 27/8/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 tỉnh Kiên Giang và An Giang thống nhất vận hành xả 02 đập Tha La, Trà Sư tỉnh An Giang, vào lúc 09 giờ, ngày 31/8/2018 (ngày 21 tháng 7 âm lịch).

 

Theo dự báo diễn biến lũ vùng Tứ giác Long Xuyên sau khi xả đập: Sau khi mở đập 03 ngày, mực nước hạ lưu đập Tha La, Trà Sư tăng từ 50-110cm; tại Hòn Đất tăng từ 5-7cm; tại Tân Hiệp tăng từ 2-5cm (theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam). Sau khi mở đập khoảng 10 ngày, lượng lũ tràn từ Campuchia sẽ tập trung đổ về khu vực huyện Hòn Đất từ kênh T5 trở xuống phía Rạch Giá, nhất là ở các kênh Tri Tôn, Mỹ Thái thuộc các xã: Nam Thái, Mỹ Thái và phía Nam kênh Ranh giữa 02 tỉnh Kiên Giang và An Giang; khu vực Giang Thành, mực nước trên kênh Vĩnh Tế sẽ có xu hướng giảm do lượng lũ từ Campuchia tập trung đổ về Hòn Đất qua cửa Tha La, Trà Sư.

 

Dự báo đến ngày 10/9/2018, sẽ bước vào đợt triều cường khá cao, mực nước đầu nguồn tại Châu Đốc có khả năng lên nhanh, đến ngày 14/9/2018 có khả năng đạt mức 3,8-4m; kết hợp 02 yếu tố lũ đầu nguồn sông Hậu đổ về và việc mở đập Tha La, Trà Sư, dự báo mực nước nội đồng tỉnh Kiên Giang đến cuối tháng 9/2018, tại khu vực huyện Hòn Đất mực nước tiếp tục tăng thêm 0,5-0,6m; khu vực huyện: Giang Thành, Kiên Lương tăng 0,3-0,4m, khu vực Tây sông Hậu tại Tân Hiệp tăng khoảng 0,2-0,3m.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng nước lũ tràn về do việc xả đập Tha La, Trà Sư chủ động thông báo, hướng dẫn nhân dân có các giải pháp kịp thời ứng phó, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra./.

Minh Ngọc