Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

(09:20 | 27/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   323_TB-UBND signed.pdf