Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thời gian nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

(09:44 | 23/08/2018)

Ngày 21/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 323/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), là 01 ngày (ngày 02/9/2018). Do ngày nghỉ Lễ trùng vào ngày Chủ Nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày tiếp theo, là ngày 03/9/2018 (thứ Hai).

 

Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ buổi chiều ngày 01/9/2018 đến hết ngày 02/9/2018.

Tú Long