Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; sơ kết 6 tháng đầu

(10:05 | 13/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   524_TB-VPsigned_201808061033532740.pdf