Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp

(10:25 | 16/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   408-SNNPTNT-CCTS_201805151011248170.pdf