Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

(10:02 | 17/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   376_TB-VPsigned_201805150820265180.pdf